Jeotermal

Jeotermal yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısıya verilen genel addır. Jeotermal akışkan ise içerisinde birçok farklı element ve diğer maddeleri içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal Enerji yenilenebilir temiz, ucuz ve çevre dostu olan yerli bir yeraltı kaynağıdır. Ülkemiz jeolojik ve coğrafik konumu itibarı ile aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal açıdan dünya ülkeleri arasında zengin bir konumdadır.

Şirketimiz zengin jeotermal kaynaklarımızın araştırılması ve bilimsel olarak ortaya konması için üniversitelerle birlikte çalışmaktadır. Tespit edilen kaynakların çıkarılması ve işletmeye alınması süreçlerini yürütmektedir. Kendi bünyesinde de İstanbul mücavir sınırları içerisinde jeotermal işletme ruhsatı bulunan şirketimiz 5686 sayılı Jeotermal Kanuna göre faaliyetlerini yürütmektedir.