Ağaçlandırma Çalışmalarımız

Ormanlar bir ekosistem olarak doğaya ve insanlara çok sayıda hizmet sunarlar. Bu hizmetler orman ekosistem hizmetleri adı altında habitat sağlama, oksijen üretimi, su üretimi, toprak koruma, biyolojik çeşitlilik, karbon depolama, besin döngüsü, odun üretimi, havayı temizleme, rekreasyon, eğitim gibi çok sayıda hizmetten oluşur. Küresel orman varlığı insan faaliyetleri sonucunda 1990-2020 yılları arasında 420 milyon hektar alan değişik amaçlarla tahrip edilmiştir. Sunduğu ekosistem hizmetlerinin önemi ve küresel boyutta orman varlığındaki azalış, ormanların korunması başta olmak üzere yeni ormanlar kurmak maksadı ile ağaçlandırma çalışmalarının önemini ortaya koyuyor.

BENİM AĞACIM markasıyla ağaçlandırma projeleri başta olmak üzere ormanların korunması ve ağaçlandırmanın önemi konusunda halkta farkındalık oluşturulması amacı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Benim ağacım sloganıyla dikilen her bir ağacın koordinatları alınarak ağaç kimliğine işlenmektedir. Böylelikle ağaç dikmiş olanlar, onlarca yıl geçse bile haritalardan ağaçlarını takip edebilecek ve arzumuz odur ki gelecek nesillerle ağaçlarının gölgesinde piknik yapabilecektir.

Benim Ağacım

Kazandır

Geri Dönüşüm Çalışmalarımız

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle ham madde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Örneğin, yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla %35'e varan enerji tasarrufu sağlamaktadır. Atık malzemelerin ham madde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da önemlidir. Kullanılmış kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltabilmektedir. Örneğin bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir.

KAZANDIR sloganıyla plastik, kağıt, cam, demir, çelik, bakır, kurşun, kauçuk, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüştürülmesine ve tekrar kullanılmasına, tabii kaynakların tükenmesinin önlenmesine ve böylelikle çevre kirliliğinin de azaltılmasına yönelik çalışıyoruz.