Bilişim

Bilişim teknolojileri; bilgilerin toplanmasında, işlenmesinde ve depolanmasında ağlarla bir yerden diğer yere iletilmesi ile kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan bilgisayarlar ve iletişim dahil tüm teknolojileri kapsar. Bilişim çağdaş yaşamın her alanında kendine yer edinmiş durumdadır. İnternetin yoğun kullanımı bu gelişmeyi güçlendirmiştir. Bilgisayarların dünya çapında ağlaşması firmaların iletişiminde, lojistikte, medyada, e-ticarette, ev yaşamında ve daha birçok başka alanda devrim niteliğinde değişimler yaratmıştır.

Bilişimin ticarete getirdiği değişimin farkında olan grubumuz bilişim teknolojilerinde 20 yıla yaklaşan tecrübemizi, ithalatını yaptığımız ve yerli üreticilerden tedarik ettiğimiz ürünlerin kullanıcılara ulaşmasında, dijital pazarlamaya dönük web çalışmalarında, çevre projelerimizin bilgi teknolojileriyle desteklenmesinde aktif olarak kullanmaktadır.