Hakkında

Yürüyüş başta dış ticaret, petrokimya, jeotermal, çevre ve turizm alanlarında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak faaliyet gösteren, yenilikçi ve öncü gruplardan biridir.

Yürüyüş sanayimizin ihtiyaç duyduğu başta petrokimya ürünleri olmak üzere hammadde açığını uluslararası piyasalardan en uygun şartlarda temin etmektedir. Diğer taraftan ülke sanayimizin ortaya koyduğu ürünleri uluslararası piyasalarla buluşturmaktadır.

Yürüyüş jeotermal kaynakların keşfi ve ülke ekonomisine kazandırılması noktasında yatırımlar yapmaktadır. Kendi bünyesinde bulunan jeotermal işletme ruhsatına yönelik turizm yatırımları geliştirmektedir.

Yürüyüş; kültür- sanat, eğitim, bilim ve spor alanındaki toplumsal hizmetleri ve sosyal gelişmeleri desteklemektedir. Aynı şekilde sürdürülebilir kalkınma ilkelerini; bütünsel kalite, çevre ve insan kaynakları yönetim sistemlerinden oluşan mevcut iş mükemmelliği modeliyle bütünleştirmeyi hedeflemektedir.

Yürüyüş çağdaş, kaliteli ve yenilikçi ticaret ilkeleriyle hedeflerine doğru yol almaktadır.

Tüm Dünyaya
Lokomotif

Değerlerimiz

Onurumuzu ve kendimize olan saygımızı her şeyin üstünde tutarız. İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur.

Yönetim anlayışımız "insana saygı”ya dayanır. Hepimizin, kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız.

Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız hem de görevimiz olarak görürüz.

Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Tüm uğraş alanlarımızda yenilikler getirmeyi amaçlarız.

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte ve her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız.

Topluma ve çevreye olan saygıyı birinci planda tutan kuruluşumuzun kültüre, sanata, eğitime, bilime ve spora katkı vermesi için çalışırız.