Faaliyet Alanları

Dış Ticaret

Grubumuz günümüzde Türkiye'nin önde gelen birçok sanayi kuruluşunun hammadde gereksinimlerini karşılamakta ve ihtiyaç duyulan hammadde ithalatını gerçekleştirmektedir. Diğer yandan ticari statüsü itibariyle sektör gözetmeksizin Türkiye’de faaliyet gösteren üretim ve ticaret firmalarının ürünlerini dünyanın birçok noktasına ihraç etmektedir.

İncele

Petrokimya

Petrokimya, petrolden organik kimyasal ürünler elde etmede kullanılan sanayi yöntemlerini topluca belirten terimdir. Gelişen teknolojiye paralel olarak birçok sektörde işi kolaylaştıracak yeni meteryallerin kullanımı artmıştır.

İncele

Jeotermal

Jeotermal yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısıya verilen genel addır. Jeotermal akışkan ise içerisinde birçok farklı element ve diğer maddeleri içeren sıcak su, buhar ve gazlardır.

İncele

Turizm

Grubumuz İstanbul’da derin jeotermal sondajlar neticesinde çıkarmış olduğu kaynağın sağlık turizmine kazandırılması için 27 bin m² alanda projelendirme süreçlerini yürütmektedir.

İncele

Bilişim

Bilişim teknolojileri; bilgilerin toplanmasında, işlenmesinde ve depolanmasında ağlarla bir yerden diğer yere iletilmesi ile kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan bilgisayarlar ve iletişim dahil tüm teknolojileri kapsar.

İncele